Infiintare Asociatie de Proprietari in Cluj-Napoca


In special pentru imobilele si blocurile nou construite e important ca asociatia de proprietari sa fie constituita la timp si avand inca de la inceput documentatia bine pusa la punct.

Astfel, noi intocmim intreaga documentatie necesara infiintarii asociatiei de proprietari din Cluj, depunem actele spre inregistrare, culegem toate semnaturile necesare de la proprietarii membrii ai asociatiei, iar, in cazul aparitiei de modificari ce trebuiesc facute la actele legale ale asociatiei, noi vom face toate aceste demersuri gratuit, pentru asociatiile cu care avem incheiat contract de administrare sau contra cost pentru cele cu care nu exista un contract incheiat.

In scopul reprezentarii si sustinerii intereselor comune ale proprietarilor, legate de folosirea bunurilor aflate in proprietate comuna indiviza din cladirea ce alcatuieste un condominiu, proprietarii apartamentelor si ai spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta se pot constitui in asociatii de proprietari.

Asociatia de proprietari
este forma de asociere autonoma, de organizare si de reprezentare a intereselor comune a majoritatii proprietarilor unui condominiu, cu personalitate juridica, fara scop patrimonial, infiintata in conditiile prevazute de lege. Pentru promovarea intereselor proprii si pentru reprezentarea la nivel local si national, asociatiile de proprietari se pot asocia in federatii, uniuni, ligi ale asociatiilor de proprietari din municipii, orase sau judete, respectiv la nivel national, în conditiile prevazute de lege.

Proprietarii din asociatiile de locatari care nu s-au organizat in asociatie de proprietari vor lua masurile prevazute de Legea nr.230/2007 si de normele metodologice pentru constituirea asociatiei de proprietari.