Servicii de Administrare Financiara Imobile in Cluj-Napoca


Va oferim toata gama de servicii aferente administrarii financiar-contabila a asociatiei de proprietari, dupa cum urmeaza:
  • Organizarea contabilitatii in partida simpla conform prevederilor legale si intocmirea registrelor specifice
  • Intocmirea declaratiilor privind contributiile datorate de asociatiile de proprietari si depunerea acestora
  • Administrarea fondurilor banesti constituite de asociatie si a bunurilor acesteia
  • Repartizarea cheltuielilor comune si intocmirea notelor de consum individuale
  • Organizarea cadrului necesar platii de catre locatari a cotelor de cheltuieli comune atat in numerar, cat si prin alte metode: depunere/transfer bancar, la terminale de plati, cu cardul pe internet, etc. pe baza notei de consum individuale prevazute cu cod de bare
  • Plata facturilor si a taxelor si impozitelor datorate de asociatiile de proprietari
  • Intocmirea la solicitarea conducerii asociatiei a rapoartelor necesare verificarii financiar-contabile de catre cenzori
  • Intocmirea si prezentarea in adunarea generala anuala a asociatiei de proprietari a raportului privind administrarea asociatiei pentru anul precedent
  • Urmarirea derularii contractelor de inchiriere pe care asociatia le are pentru elemente din proprietatea comuna